Citygate

Concept Store
Kiosk L2-S-K1, 2/F, Citygate Outlets Tung Chung Hong Kong

N/A

Lunedì

11:00 - 20:30

Martedì

11:00 - 20:30

Mercoledì

11:00 - 20:30

Giovedì

11:00 - 20:30

Venerdì

11:00 - 21:00

Sabato

11:00 - 21:00

Domenica

11:00 - 20:30